MEDYA İLETİŞİM BÜROSU
  • VAN
HAVA DURUMU
  • VAN
Adli Tıp Şube Müdürlüğü

  

              Van Adli Tıp Şube Müdürlüğümüz Yakında Hizmet Vereceği Bina

              Adres: Van Yüzüncü yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi

KALİTE POLİTİKAMIZ

Misyon & Vizyon

 

Adli Tıp Kurumu (ATK) olarak, Türkiye’de Adli Yargı Sistemi’ne verdiğimiz bilirkişilik hizmetini, doğru ve güvenilir biçimde, sürekli ve mümkün olan en kısa zamanda sunma sorumluluğu ve bilincindeyiz. Bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ve insan haklarına saygı, görevimizi yaparken savunduğumuz vazgeçilmez ilkelerimizdir.

Bilirkişilik hizmetimizi ISO 17025 standardına uygun olarak vereceğimizi taahhüt ederiz. Bu amaçla, Kurumumuzda ISO 17025’e uygun kalite sistemi oluşturulmuş ve standardın öngördüğü Kalite El Kitabı ve diğer tüm dokümanlar yayınlanarak, ISO 17025 sisteminin gereklerinin sürekli uygulanması sağlanmıştır.

Kalite El Kitabı, politika, prosedürler ve ilgili dokümanlarımızın içeriğine hakim olmak ve uygulamak her çalışanımızın sorumluluğu ve görevidir. Bu doğrultuda, ATK personelini merkeze alan, katılımcı, şeffaf, kolaylaştırıcı ve gerektiğinde yetki devri yapabilen ATK Üst Yönetimi, çalışanlarına her türlü desteği sağlayan bir anlayışa sahiptir.

Birimlerimizde yapılan incelemeleri; sürekli kendini geliştirmesini sağladığımız yetkin personelle, öncelikle uluslararası kabul görmüş standart veya geliştirdiğimiz geçerli ve güvenilir metotlarla, kalibre edilmiş cihazlar kullanarak yapmak ve elde ettiğimiz sonuçları gerekçeli, denetime açık raporlarla sunmak esas hedefimizdir.

Adli bilimler alanında ülke genelinde lider, uluslararası alanda liderliğe aday ve teknolojiyi takip ederek hep yenilenen  “Öncü ve Referans Kurum” olmayı amaçlıyoruz.

 

MİSYONUMUZ

 

 

"Adli bilimler alanında, adalete hizmet etmek için bilimsel ilkeler çerçevesinde güvenilir bilirkişilik hizmeti sunmak ve akademik faaliyetlerde bulunmak"

 

 

VİZYONUMUZ

 

 

"Adli bilimler alanında, ülke genelindeki liderliğini sürdürerek, uluslararası alanda saygın, bilim ve teknoloji üreten, öncü, referans bir bilirkişilik ve eğitim kurumu olmak"

İLKELERİMİZ

Liderlik ve öncülük etme; Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi gelecekte de Ülke’nin Adli Tıp /Adli Bilimler alanında ihtiyaçMisyon & Vizyon duyduğu bilimsel liderliğini sürdürecektir. 

Bilimsel doğruluk; Yapılan işlerin, bilimin kabul ettiği kriterlerde, kişisel yorumlamalardan kaçınarak doğrunun tek olduğu ilkesinde ortaya konmasını sağlayacaktır.

İhtiyaç Odaklı; Ülkenin ihtiyaç duyduğu konularda bilimsel gelişmeyi sağlayarak kaynakları israf etmeyen bir kuruluş olmayı başaracaktır.

Kesintisiz ve sürekli; Hizmetin bu andan itibaren hiçbir mazereti öne sürmeden, gerektiğinde fedakarlık yaparak hizmet sözümüzün geçerliliğini sağlamaya çalışacaktır.  

Standartlara uygun; Var olan çalışma hayatının standartlarını hizmetin standardı olarak kabul edilen anlayışta işlemi sürdürmek için çalışacaktır. 

Açık olarak ve şeffaf; İşleyişle ilgili sorulara ve denetimlere açık olarak, yapılan her işlemde ulusal ve uluslar arası kriterlere uymayı ilke edinmiş bir çalışma anlayışını kabul eder. 

Bireysel özerkliğine ve haklarına saygı duyan; insanı merkeze alan bir anlayışla, insan haklarına saygılı bir işleyişi yapmayı taahhüt ederiz. İlkelerimiz tutum, davranış ve düşünce biçimimizi yansıtır.  İlkelerimiz vatandaşlarımıza karşı aynı zamanda taahhütlerimizdir. Tüm personelimiz ilkelerimiz konusunda eğitilmişler ve bu ilkelere göre hareket etmeleri için duyarlılık geliştirme eğitimlerine alınmışlardır.

TEL.: 0432 216 67 79

 

 

Adli Tıp Kurumu İnternet Sitesi İçin Tıklayınız...

T.C. Adalet Bakanlığı Van Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.                      →Fatih ERGEN←